Created by EMI COM

e-KARTOTEKA

 

 

System Weles3 to usługa oferująca właścicielom nieruchomości przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości. Informacje o bieżących opłatach i wpłatach, możliwość głosowania nad uchwałami, zgłaszanie problemów zarządcy, informacje o posiadanych lokalach oraz forum wspólnoty. Wszystko to jest dostępne w każdej chwili z poziomu przeglądarki internetowej lub telefonu (Android, iOS).


Każdy mieszkaniec nieruchomości posiada inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu. Aby otrzymać kod i hasło do systemu Weles3 należy się zwróć do Zarządcy nieruchomości.

 

 

 

Logowanie do: Systemu Weles3