Użytkowanie wieczyste od 1 stycznia 2019

W związku z przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, od 1 stycznia 2019 r. w najbliższym czasie będą spotkania ze wspólnotami.

 

01/12/18

Created by EMI COM